За Общ градоустройствен план на София се говори отдавна - още преди 10 ноември беше ясно, че в съвременния свят градът има нужда от съвременен план, на който да се опира в развитието си.
През 1990 общината обяви конкурс за контрактации за създаване на СГП, конкурсът завърши без резултат.
През 1998 започва работата по сегашния проект на Дирекция "Генплан" към Софпроект.
През тази есен Столичният общински съвет прие този Предварителен проект за "Общ градоустройствен план (ОГП) - София и Столична община", а през пролетта на 2003 година окончателният план се очаква да бъде готов и да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание.
Без да подценяваме извършеното от стотиците специалисти през годините, ние смятаме, че за столицата на България изработването на ОГП е събитие, по което трябва да се чуят повече мнения, да има обществен дебат. За това, че той не се случи досега, са виновни и хората от общината, и хората от медиите - едва ли е извинение фактът, че Планът е обемна и сложна материя. Обществото - въпреки обявеното и проведено обсъждане - не знае нито кой точно (и защо той точно) работи Плана, нито статистиките, изследванията и прогнозите, които би трябвало да са в основата му, нито какви стратегически (и тактически) елементи съдържа той. Ние не обсъждахме дори изходни точки за него.
Точно изходни точки за един Общ градоустройствен план на София предлага арх. Павел Попов. И в. "Култура" се надява, че на какъвто и етап да е разработката на Плана, все още има време да се чуят различните гласове, все още има възможност за алтернативни разработки.
Редакцията с удоволствие ще даде възможност съгласия и несъгласия с арх. Попов да бъдат изказани на страниците на вестника.

Култура