Точка седма: Културата е по-важна от бизнеса

За това, какво да правим с "Раковска"

- Има ли нещо по-важно от бизнеса... Странно заявление за член на една дясна партия...
- Не съм член, но не крия, че съм човек на "Гергьовден". Досега не съм забелязал доказателства нито за, нито против тезата, че "лявото" априори е по-морално от "дясното". А ти?
Ако започнем от културата на бизнеса, може би ще е най-лесно. Бизнесът без култура е неефективен и вреден. Нашата социалистическа колективизация, индустриализация, електрификация и водоснабдяване на населението, сами по себе си необходими, бяха направени без култура. Те бяха грандомански, нереалистични, прахоснически. Това се повтаря днес в драстични форми. Некултурен е бизнесът, който не е далновиден, който няма перспектива, който граби от природата и човека, експлоатира ги свръхмярка, харчи територии и ресурси, въздух, гориво... надежди. Не казвам, че цялата цивилизация и индустриализация е нещо лошо, насочено срещу човека и срещу културата. Заемам междинна позиция - смятам, че културата е по-важна от бизнеса, защото успехът на бизнеса зависи от културата, а провалът на бизнеса проваля културата. Не знам дали мога да го изразя по-добре.

- Какво значи това на конкретно ниво?
- Ето какво. Юридически неопровержим факт е, че парцелът на ъгъла на "Раковски" и "Гурко" ("ковчезите") принадлежи на Народния театър. Дарен му е с царски указ "за вечни времена", след като имотът е бил надлежно платен на старите собственици с държавни пари, за да може театърът да ползва дивиденти. Културата на бизнеса родила решение, от което печелят и Народният театър, и градът. Това е вакъф с голяма стойност, благодеяние за града и за театъра. Министерството на финансите никога - при комунистите, при демократите и при царя - не допусна театърът да си вземе имота, да го ползва. Ако аз правех Общия план, на мястото на "ковчезите" отдавна щеше да има прекрасен многоетажен гараж, първи по рода си от няколко такива в центъра, който в работно време да събира такси в полза на театъра, а след 18 ч. да е отворен безплатно за хората с билети за театър. Едно такова решение Народният театър да се поддържа не от бюджета и не от подаяния, а от ценна собственост, би било едновременно култура на градоустройството, шанс за транспорта, култура на бизнеса - всичко, за което говорим. Защо театърът не ползва своето? Дали защото кметът е първи в списъка на настоятелите на театъра? Какво мисли Планът по подобни въпроси?
- Да обърнем нещата от другата страна - културата като култура.
- Самият план е еманация на културата. Не можеш да правиш план за 20 години напред и да не направиш покрай това никакви изводи от миналото. Да не стъпиш на принципи, подобни или противоположни на тези, но не по-малко ясни, да не кажеш какво искаш да бъде след 50 години. Проектът на общината - този, който е одобрен като предварителен проект - е некултурен план. Той няма надстроечния характер на културата, не следва от нищо заявено и не сочи към нищо определено. Следва от хаоса на прехода (към какво?) и води към хаос и преексплоатация на ресурсите - към екстензивно развитие и неограничен произвол.
Тук ми идва наум пример за това колко е важно за плана да направи избор, да заеме позиция. Каква улица ще бъде "Раковски"? Улица на театри, заведения и галерии, или важна транспортна улица? Това е кардинален въпрос за София, защото такива в посока север-юг има още две. Който и да прави общия план, трябва да каже. И да го подплати с разчети. -Тя е транспортна улица и културата отива другаде, или тя е културна улица и транспортът отива другаде. Къде?

- Не могат ли да се съчетаят двете неща?
- Не. Не можеш да имаш "културна улица", натоварена с транзитно движение, с тесни тротоарчета. Ако на път за гробищата, Сточна гара, моста "Чавдар" минаваш по "Раковски", тя не може да е "културна" улица.
- Но може движението да влезе отдолу?
- Това е отделен въпрос. Смятам, че при големия хълм на софийския некропол (това е площадът на "Св. Александър Невски") трябва да се мине отдолу на всяка цена. Веднъж с метрото - запад-изток, веднъж с "Раковски" - север-юг. И може би още веднаж с бул. "Левски" от ул. "Аксаков" до ул. "Искър", под "Дондуков". Това за мен е императивно. Но ще остане и наземен транспорт. Ако той обслужва културата, ще бъде от един вид; ако обслужва връзката между северната и южната дъга на централния ринг - друг. Ако стане от "културния вид", пита се: къде ще отиде транспортът, който сега минава там? Ти можеш ли да кажеш с чисто сърце, че днес "Раковски" е приятна улица?
- И все пак - театри, галерии, кина, забавления - културата е повече в центъра. Най-различни политики има в тази област, какво е твоето мнение?
- Моето мнение е, че в посоката изток-запад има по-голям потенциал за развитие. Мисля, че надлъжните посоки, просто защото са дълги и са няколко, за разлика от трите - "Христо Ботев", "Витоша" и "Раковски", имат повече бъдеще. За търговия, за култура, за обслужване, за транспорт. И е празно, не е застроено. Докато Военният театър, "Райко Алексиев", ВИТИЗ, Славянска беседа, Унгарският ресторант са физически и морално амортизирани, смазани от трафика. Офисите на НИКМИ (в градската градина) и "Абротеа" (до Руската черква) ще увеличат автомобилите, няма да ги намалят - каква култура, какви пешеходци?