Емигранти

Филмът

Браво на Емигранти!,
Искра Димитрова

... Но наполовина!,
Геновева Димитрова