Общ градоустройствен план на София

Кратка история

Чий е новият
план?


Дълъг разговор с
арх. Павел Попов:

Увод

1. София е част от България.

2. София не бива да расте.

3. София старее предвидимо.

4. София отчита класовото неравенство.

5. София е линеарен град.

6. Природата е по-важна от хората.

7. Културата е по-важна от бизнеса.

8. Моралът е по-важен от благополучието.

9. Общият интерес е по-важен от личния.

10. Икономията е задължителна.,

Христо Буцев

За арх. Павел Попов