Брой 46, 13 декември 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

И весели празници..., Копринка Червенкова

Защо не пиша масова литература?, Емилия Дворянова
Цялото Кралско Воинство... Цялото Което Вони, Аве Иванова
Режисьорът Красимир Спасов за мисионерските си нагласи, Никола Вандов
Милена Георгиева и Виолета Василчина за Анна Хен-Йосифова, Светла Петкова
Филмът Подгряване на вчерашния обяд, Божидар Манов, Юлия Йорданова
Отвъд киното: Микеланджело Антониони на 90, Боряна Матеева
Ерик Хобсбаум за ролята на скептичните историци