Хубаво, но не съвсем
От 5 декември зала "Мати" в НДК се превърна във фотографска галерия "Янкулов & Романов". Първата експозиция представя 150 работи на утвърдени и тепърва започващи своята кариера български фотографи.
Янкулов и Романов (също фотографи) реализират идеята за създаване на галерията като средище за осъществяване на срещи и разглеждане на фотографски проекти. Амбицията е галерията да действа постоянно, като представя класическа и рекламна фотография, а експозициите да се променят периодично в зависимост от тематиката. В дебютната изложба виждаме рекламна, модна, актова и предметна фотография. Включени са и пейзажи, натюрморти, импресии и творчески експерименти. Открояват се черно-белите артистични композиции на Нели Гаврилова, пейзажите на Юри Романов, забавните образи на Донка Златанова, рекламните изображения на Борис Димитров. Впечатляваща е фотографията на Петър Янкулов, Калин Руйчев, Живко Арабов, Дилян Марков, Пенчо Тихов...
Представените произведения оправдават фотографията като самостоятелно изкуство със своя пластична територия. Но пространството на зала "Мати" може би не е най-подходящо за нейното представяне. Подобно място предизвиква усещане за изкуство "между другото", което е допълнено и от невъзможността за концентриране върху конкретно изображение, предвид изобилието на участници и произведения. Евентуалните бъдещи експозиции биха спечелили, ако се показват в значително редуциран откъм количество вариант.

Светла Петкова