Миналата седмица се състоя пресконференция на няколко неправителствени организации (ИКОМОС, ИКОМ, ДОКОМОМО, САБ, СБХ, Сорос център за културни политики, Национален граждански форум за култура и др.), на която бе огласено Обръщение към публичните власти и медиите, наречено "Манипулациите с проекта на Закон за паметниците на културата или Начини на (зло)употреба с общественото мнение и интереси".
В обръщението се подчертава, че становищата на всички съвпадат в четири основни точки:
- Философията на законопроекта е погрешна;
- Предложеният законов текст се разминава със заявените от вносителите мотиви;
- Текстът противоречи на европейското законодателство и ратифицираните от Република България международни конвенции;
- Той съдържа сериозни структурни недостатъци, които не подлежат на поправки между първо и второ четене.
В изказванията бяха посочени много слабости и "бели петна" в предлагания за първо четене законопроект - неточни формулировки, остаряла терминология, прекалено широк (и неясен) обхват, липса на ясни ангажименти на държавата, твърде много права, делегирани на изпълнителната власт...
На въпроса на "Култура", "коя философия би била "вярна" за закона?", Иван Кабаков (културолог, НГФК) отговори така: "Под "философия" трябва да се разбира една стройна, концептуална рамка, изградена на определени принципи, които просмукват всяка една норма от законопроекта. За съжаление в този законопроект, отделните норми водят в различни посоки, отразяват различни, често противоречащи си, виждания в третирането на материята. Това е недопустимо. Такъв закон би блокирал работата на правната система, в която се вписва. За да има яснота по отношение на философията, е необходимо да се следват стъпките дебат-концепция-закон. Така важната концептуална рамка може да се изгради само след широк дебат и след това да се насища със съдържание. Ако това беше направено, би било възможно да се поправят недостaтъци между първо и второ четене." Но не и в този случай, в който Министерството на културата, без да изчака края на консултациите с неправителствените организации, спешно прави проектозакон и спешно го вкарва в Народното събрание.
Представеният законопроект събуди много (и понякога противоположни) възражения в обществото, факт е също така, че страда от много формални недостатъци. Може би наистина Министерството на културата трябва да го изтегли - и да инициира широко обсъждане на рамката на бъдещия закон.

Култура