II Поетически семестър
На 28 ноември т.г. в Центъра за академични изследвания поднови работата си семинарът "Камерни поетически четения", ръководен този семестър от Екатерина Йосифова. На първото занятие голямата поетеса чете прекрасни непубликувани в книга свои стихотворения, партнирайки си с Оля Стоянова и Дана Белева. Тя обоснова своя избор с усещането, че двете по-млади поетеси представят различни кълнове от собствената й самоличност.
Оля Стоянова представи социално-чувствителни визии към реалността, чието предимство е отказът от всякакви изкусни патетизации пред лицето на трагизма в периферията на живота. Едно находчиво писане, стоящо в близост до репортажната фотография. Ще го четем в стихосбирката "Проза", сложена под печат в "Жанет-45".
Дана Белева, чиято стихосбирка "Пеньоари и ладии" преживя своеобразна премиера по време на рецитала, е далеч по-пластична, капризна и презрителна в избраната от нея поетика. Тя препраща към българската женска традиция - препраща, доколкото запокитва към нея камъни и ласки. "Поливане на Багряна" и "Миналата есен пишех само за родината" са двата цикъла в тази догонваща претенциите си книжка.
В следващите сбирки ще чуем Кристин Димитрова, Красимира Зафирова, Надежда Радулова, Петър Чухов и Иван Методиев - избраници на Екатерина Йосифова за останалите четения през семестъра. А кои ще бъдат избраниците на избраниците, можем само да гадаем.

М.Б.