Епосът на театралните конкурси - IV
Приключиха и конкурсите за директори на ДТ - Ямбол, ДТ - Търговище, Пътуващ театър - София, ДТ - Добрич, и РДТ - Смолян. Комисията по провеждането им бе в състав: Петър Бакалов - председател, Гинка Станчева, Петя Силянова, Георги Георгиев, Бисерка Гълъбова, Евгения Петкова (началник отдел БФ на МК), Румяна Маринова (юрисконсулт към МК).

Драматичен театър "Невена Коканова" - Ямбол
Участваха двама кандидати: Кольо Пехливанов и Михаил Лазаров.
В комисията Община Ямбол беше представена от Надя Данкина (зам.-областен управител) и Таня Богданова (главен експерт "Култура").
Първо място в конкурса спечели Михаил Лазаров.

Драматичен театър - Търговище
Участваха двама кандидати: Милко Минков и Петър Петров.
В комисията Община Търговище беше представена от Деян Дечев (зам.-кмет) и Васил Симеонов (директор на дирекция в Областната администрация).
Първо място в конкурса спечели Петър Петров.

Пътуващ театър - София
Участваха двама кандидати: Румен Димитров и Стефан Къшев.
В състава на комисията бе и Димитър Чернев.
Първо място в конкурса спечели Румен Димитров.

Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич
Участваха трима кандидати: Атанас Ганев, Валери Марков и Красимир Ранков.
Вместо Бисерка Гълъбова в състав на комисията е включен проф. Енчо Халачев, а вместо Румяна Маринова - Ивелина Колева (юрисконсулт към МК). Община Добрич беше представена от Любомир Сивков (зам.-кмет) и Жени Михайлова (главен експерт в Областната администрация).
Първо място в конкурса спечели Атанас Ганев.

Родопски драматичен театър - Смолян
Участваха трима кандидати: Кръстю Кръстев, Мирянка Найденова и Светлозар Казанджиев.
В комисията Община Смолян беше представена от Бисер Бекяров (зам.-кмет) и Албена Нинова (старши експерт в отдел "Култура" в Областната администрация).
Първо място в конкурса спечели Кръстю Кръстев.

Честито, колеги!

К