Изборът на "Култура"


Една от първите...
Анна Хен - Йосифова (1872-1931)
Юбилейна ретроспективна изложба
24 октомври - 15 декември 2002 СГХГ

Амелия Личева
Азбуки
ИК Златорогъ
София, 2002
Цена 3,50 лева