Филмът
Подгряване на вчерашния обяд

Подгряване на надеждите,
Божидар Манов

Заложници на историята,
Юлия Йорданова