Ина Вудке е немска художничка, която се представя за пръв път пред българска публика в АТА център за съвременно изкуство със серия автопортрети, фото- и видеоинсталации. Тя е популярна сред световните арт кръгове като DJ T-INA и като основател на списание NAID.
Ина Вудке обединявя в работата си визия, звук и текст и е от типа артисти, които все още рядко се срещат у нас. Тя има богат опит като участник в събития от ранга на Документа и Арт Форум, Берлин. В нейната разширена концепция за изкуство идеята е универсална категория, която може да бъде изразена чрез различни медии. Артистът не трябва да се ограничава в едно поле на действие или дори в даден имидж. Дали ще бъдете художник, писател или DJ - това са само някои от възможните превъплъщения. Принадлежността към определен пол, социална група или религиозна общност също може да бъде само роля. Със своите типични характеристики Вудке слага отпечатък върху личността ви, но е възможно и обратното. Дали ще изберете да бъдете войник или медицинска сестра (фотоинсталацията "Убиване и изцеление") отчасти се определя от пола, но също така от характера ви. В този смисъл централно място в работата на Ина заемат джендър тематиката и въпросите на идентичността. Върху тях е фокусирано и списание NAID. Всяко следващо негово издание е под различна форма - има електронна, печатна, видео версия... Последният му брой и CD-архив можете да видите в АТА център.
Серията автопортрети на Ина Вудке показва същия метод на работа. Всеки автопортрет е бил публикуван в NAID и направен в съавторство с други артисти. Виждаме пет съвсем различни (външно) индивида, които ни отвеждат към различни аспекти от работата/личността на автора. Обратно на традиционния метод за портретиране, образът тук е фрагментиран, а синтезът става по-късно във вашето съзнание.

Екатерина Гирджева