Новата книга на проф. Симеон Янев "Участта българин" представи проф. Никола Георгиев (10 декември т.г., Унгарски културен институт).
Проф. Георгиев определи книгата като "нравствено-моралистичен етюд, в който свободата на избора на просветления ум е основна ценност". Темата е "българинът като нравствен проблем", а една от използваните дискурсивни стратегии - афористиката. Според проф. Никола Георгиев с последното авторът се доближава до творби на Шопенхауер и Гео Милев. Друг възможен паралел е с "Книга за българския народ", тъй като и Стоян Михайловски, и Симеон Янев пишат песимистично за българите. За разлика от Вазовата "Епопея на забравените", обаче, "Участта българин" е "Епопея на отминатите и незабелязаните".
Професорът отрече книгата да е народопсихологическа и не се съгласи с позицията на автора, че "свестните хора направили държавата, а калпавите я разбили". В заключение проф. Никола Георгиев също прояви песимизъм и каза, че книгата "днес е обречена да звучи като самотен глас. Но в бъдеще все някой ще може да каже: 'в това недостойно време все пак е имало и достойни писатели'".
Самият Симеон Янев сподели, че предпочита творбата му да се окаже "фантазъм на един самотник, треска на един болен човек". Но тъй като се съмнявал, че ще стане така, той направил премиера на изданието, за да провери съмненията си в очите на своите приятели.
Актьорите Вили Чаушев и Стоян Алексиев прочетоха дълги откъси от книгата, без да проявят съчувствие към мнозинството от правостоящи в залата. "Ето това е зала, тясна от обич!" заключи по този повод Емил Басат от издателство "Слово".

Анахит Хачикян