Културен коктейл


Новият Управителен съвет на Национален фонд Култура

10 години сп. Studia Culturologica, Ясен Андреев
Книгата Интенция и смисъл на стиховия текст, Боян Манчев
Новата книга на Симеон Янев Участта българин, Анахит Хачикян
Две книги на новото издателство Изток-Запад, Георги Каприев
Книгата Моят живот от Бенвенуто Челини, Диана Попова
Нови издания, представени на Панаира на книгата, Анахит Хачикян
Конкурсът Мими Балканска за оперета и мюзикъл, Павел Герджиков
Ина Вудке в АТА център за съвременно изкуство, Екатерина Гирджева
Филмовият фестивал в Манхайм-Хайделберг, Ирина Иванова

Музикални акценти в Програма Христо Ботев на БНР