Официалната биография
Борис Абрамович Березовский е роден на 23 януари 1946 в Москва. Завършва Московския лесотехнически институт (факултет по електроника и изчислителна техника), след това - Московския държавен университет (механико-математически факултет), където завършва и аспирантура.

1968-69 работи като инженер в НИИ за уреди и средства за измерване на масата към Министерството на приборостроенето и средствата за автоматизация и системи за управление.
1969 - инженер в Хидрометеорологичния научноизследователски център.
1969-1987 - инженер, младши, след това старши научен сътрудник, завеждащ сектор в Института по проблемите на управлението в Академията на науките.
1983 - доктор на физико-математическите науки
1989 - създава "ЛогоВаз".
1991 - член-кореспондент на Руската академия на науките; основател на Международния научен фонд (МНФ), който ежегодно присъжда големи парични премии на културни дейци.
1994 - оглавява създадения от него Автомобилен Всерусийски Алианс (АВВА) и става известен като инициатор на мащабния проект за руски "народен автомобил".
Януари 1995 - участва в създаването на Обществената Руска Телевизия и влиза в съвета на директорите на ОРТ.
26 септември 1996 - на общо събрание на Сибирската нефтена компания е избран за член на съвета на директорите.
29 октомври 1996 - 5 ноември 1997 - заместник на секретаря на Съвета за национална сигурност РФ Иван Рибкин. Отговаря за въпросите, свързани с разрешаването на чеченската криза. От 6 ноември 1997 г. - член на научния съвет на СБ.
29 април 1998 - с решение на държавните глави на ОНД е назначен за изпълнителен секретар на ОНД.
4 март 1999 - президентът Елцин го освобождава от длъжност заради системни действия, надвишаващи пълномощията му и неизпълнение на заповедите на председателя на Съвета на държавните глави на ОНД.
От 19 декември 1999 - депутат в Държавната Дума от Карачаево-Черкесия. Юли 2000 - подава оставка като депутат, тъй като "не иска да участва в съсипването на Русия и във възстановяването на авторитарния режим".
Септември 2000 - предава на творческата интелигенция своя пакет акции в ОРТ.
Май 2001 - заявява, че има намерение да поддържа депутата в Думата Сергей Юшенков в дейността за създаване на демократична опозиция в Русия.
Краят на 2001 - влиза в състава на политическия съвет "Либерална Русия".
В момента живее в чужбина.