От края на ноември НХГ отбелязва с изложба 100-годишнината от рождението на големия български скулптор Любомир Далчев. Експозицията включва работи от различните му творчески периоди - ранни кавалетни творби и малки пластики от 60-те и 70-те. Най-значимите му монументални произведения са представени чрез фотоси. Освен скулптури експозицията включва и няколко живописни платна на художника.
Това, което обединява всички Далчеви работи, е проблемът за движението. Впечатляваща в това отношение е скулптурната композиция "Майки. 1923", която поставя акцента в изложбата. За съжаление оригиналът на произведението е унищожен и в момента съществува единствено зле запазен патиниран гипсов вариант, съхраняван в колекцията на НХГ. Въпреки това именно движението, заложено в "Майки", успява да концентрира и внуши мощта на чувствата, породени от събитията през септември 1923.
Въпреки липсата на подкрепа от роднините на художника и от вишестоящи институции, НХГ е представила по подобаващ начин изкуството на Любомир Далчев, което отдавна се е утвърдило като важна част от културната ни история.

Светла Петкова