XXXIII национална Спиридонова изложба
От 16.12.2002 до 16.01.2003 в галерията на "Шипка" 6 за 33 пореден път се провежда Националната годишна изложба на художествена керамика, по-популярна като Спиридонова. Неин организатор е секция "Керамика" на СБХ. В настоящата изложба си дават среща различни поколения български керамици от цялата страна - членове на СБХ и млади автори, които все още усвояват тънкостите на керамиката в ателиетата на НХА. За младите участието в изложбата е възможност за съпоставяне с утвърдените автори и намиране на свое място сред тях. Но индивидуалните творчески хрумвания на студентите трябва да се разграничат от учебните задачи, зад които безспорно стоят преподавателите им. За представителите на по-възрастното поколение художници тази изложба е повод за равносметка на направеното през изминалата година. За съжаление продължава тенденцията да не участват редица от най-изявените творци. Радостното е, че изложбата ни позволява да видим реалната ситуация на развитието на този дял от приложното ни изкуство. Ако проследим Спиридоновите изложби от последните години, трябва да отбележим известен спад в развитието на художествената и художествено-приложната керамика в сравнение с динамиката от началото на 90-те. Това се дължи на създадените неблагоприятни условия за творческа реализация. Мнозина от авторите са принудени да оставят на заден план творческите си планове и да изпълняват комерсиални поръчки, които не винаги отговарят на нивото на развитие на съвременното изкуство. Въпреки това трябва да се отбележи, че периоди на застой са характерни за изкуството повсеместно. И това е една от основните причини за ограничения брой на представените в настоящата изложба работи. Затова през тази година няма отличен автор - годишната награда на СБХ бе присъдена на секция "Керамика" за куража и желанието да се запази традицията. Остава да се надяваме, че след година, когато провеждането на изложбата се завърне в традиционната за нея зала "Райко Алексиев", ще станем свидетели на по-обширно представяне на съвременната българска керамика.

Ралица Гелева-Цветкова