Двама българи в Европейския парламент на културата
Преди една година инициативен комитет от видни европейски политици и интелектуалци предприе инициатива за създаване на Европейски културен парламент в качеството му на фактор на изграждащото се европейско гражданско общество. Инициативата тръгва от идеята, че икономическото и политическото интегриране на континента се развива по-бързо от културното, губейки по този начин съществени аспекти от европейската идентичност и обеднявайки самия процес на изграждането на общността. За основатели на Европейския културен парламент бяха поканени 15 политически и културни дейци от различни страни, на които бе даден статут на сенатори. Между тези сенатори има двама представители на страните от Централна и Източна Европа - бившият министър на културата проф. Ивайло Знеполски и бившият министър на културата на Литва. Генерален секретар на инициативата е шведският дипломат Карл-Ерик Норман. Прерогативите на сенаторите се състоят в изработването на дневния ред на сесиите и набелязване на проблемите за дискутиране, а също така и номиниране на членове на Парламента, които ще участват на ротационен принцип.
Миналата година през ноември в Брюж (Белгия), европейска столица на културата за 2002 г., се състоя първата сесия на Европейския културен парламент. На сесията бяха дискутирани следните теми: "Европейската идентичност - между културата и политиката", "Интеркултурният диалог и предотвратяването на конфликтите" и "Ролята на творчеството и на артистите в изграждането на общоевропейското пространство".
В работата на различните секции активно участваха проф. Ивайло Знеполски и арх. Бойко Кадинов, член на Парламента. Работата на Парламента завърши с приемането на комюнике, което публикуваме по-долу.

К