Комюнике
Етичните и естетическите ценостти трябва да бъдат основата на новото европейско общество.
Културата е същността на обществото. Съзидателното е в основата на човешкото съществуване.

Това бяха някои от изводите на новия Европейски културен парламент, който проведе своята първа сесия в Брюж, Белгия, на 15 - 17 Ноември 2002 г. Около 50 водещи автори, режисьори, композитори, артисти, философи, архитекти, дизайнери, художници, историци и други личности, работещи в областта на културата от 25 страни от Европа, се срещнаха в Колежа на Европа, за да обсъждат как европейските творци биха могли да спомогнат за по-добро бъдеще на континента.
Проведе се много съзидателна и оживена дискусия. Културният аспект на глобализацията, бизнеса и протекционизма, например, бяха дискутирани в работна група, включваща личности, между които водещ грузински археолог, световно известен италиански художник, популярен хърватски режисьор, преуспяващ финландски архитект и известен автор от Холандия.
Друга група, състояща се също от изявени творци, разисква ролята на омразата; и как артистичният обмен може да предотврати конфликти, прерастващи в насилие или война. Трета група разсъждава върху баланса между защитата на културния продукт и идентичността на отделните държави и общества (включително национални и регионални малцинства), от една страна, и от друга, върху възможността да се изгради "европейско чувство" сред обикновените хора. Беше изразено опасение, че в противен случай понятието "Европа" ще бъде разбираемо само за политиците и бюрократите.
Сесията в Брюж си постави следните цели:
- гласовете на независимите творци да бъдат чути, за да се създаде разновесие с нарастващото влияние на технологиите - Европейският културен парламент ще усилва тези гласове;
- Европа се нуждае от засилен диалог между творци и други съзидателни личности от целия континент - Европейският културен парламент ще бъде форумът за този продължаващ диалог, оставайки независим от политическите и административните структури;
- нужни са съзидателни действия между творческите и гражданските системи - Европейският културен парламент ще установи тези нови взаимоотношения;
- процесът на глобализация се нуждае от по-човешки измерения - Европейският културен парламент вижда културата като средство за постигането им.
Следващата среща на Европейския културен парламент се предвижда да бъде проведена в Санкт Петербург през есента на 2003 година.

Европейски Културен Парламент

За контакти: karl-erik.norrman@home.se