Конкурс
за кураторски проект
на Национални есенни изложби за 2003 година

Община Пловдив, Сдружение "Старинен Пловдив" и Дружеството на пловдивските художници организират Национални есенни изложби за времето от 1 до 30 септември на кураторски принцип.
Куратор или кураторски екип, желаещи да реализират проявата, трябва да предложат цялостен проект на организаторите до края на месец февруари 2003 г.
Селекционна комисия обсъжда и одобрява за изпълнение един от предоставените проекти и обявява решението си с протокол в срок до 30 март 2003 г.
Кураторът сключва договор с Община Пловдив и получава възнаграждение в размер на 1000 лв., платими 50% авансово и 50% след реализацията на проекта.
За участващите в проекта художници са предвидени средства до 2800 лв. за реализация на изложбите им, разпределени от куратора.
Организаторите предоставят безплатно изложбени площи и къщите и дворовете на Старинен Пловдив, технически и помощен персонал за подготовка и вдигане на изложбите и обезпечават финансовите разходи до 3800 лв. за рекламни материали (каталог, покана и плакат).

Адрес за информация и изпращане на проекти:
Пловдив 4000
ул. "Гладстон" 32
Дружество на пловдивските художници - тел. 032/622754
Община Пловдив, Дирекция "Култура" - тел. 032/624434