На традиционната вече януарска пресконференция директорът на Чешкия център очерта отново богато замислената (и винаги досега изпълнявана!) програма за дейност в областта на културата, образованието, икономиката. Десетте години от основаването на новата Чешка република и приключването на периода на институционално участие на Вацлав Хавел в чешкия обществен живот са достатъчни поводи за известна равносметка. Струва ми се, че липсата на притеснения относно бюджета на центъра за тази година е достатъчно красноречив израз на подобна равносметка.
И този път директорът г-н Алеш Бенда не скри своите предпочитания към областта на културата и образованието, и този път подчерта слабостта си към музикалните изяви в центъра. И през тази година те обещават да са достатъчно интересни. Такива обещават да бъдат и новите чешки филми, които за пореден път ще впечатлят и публика, и критика с качествата си. Ако през миналата година българската публика има удоволствието да види тук работите на чешкия график Иржи Андерле, то сега, например, в центъра е подредена изложба на не по-малко популярния Адолф Борн. Идете да я видите - струва си.
А програмата на центъра можете да намерите на www.czechcentres.cz/scc/bulharsko.

Валентин Траянов