Културен коктейл


Право на отговор, Хачо Бояджиев
За книгата на Алек Попов, Атанас Славов

Калуди Калудов - 25 години на сцената, Лиляна Жабленска
Специалистът по реклама Жак Сегела (пак) в София, Анахит Хачикян
Книгата на Михаил Неделчев Размишления..., Георги Господинов
Детската книга - да зарадваме Алиса!, Здравка Брайкова
Четвърта книжка на списание Следва, Марин Бодаков
Виена или как виртуалното става реално, Любомир Денев
Загадката Иван Георгиев - Рембранд, Мария Андиркова
Програмата на Чешкия център, Валентин Траянов

Музика в Програма Христо Ботев на БНР

Конкурс за проекти в областта на съвременната култура