Изборът на "Култура"


Михаил Неделчев

Размишления по българските работи

Издателство Проф. Петко Венедиков
София, 2002
Цена 7 лева