Международен форум Софийски диалози,
организиран от фондация Дом на науките
за човека и обществото

1996. Франсоа Фюре - "Превъплъщения на социалната утопия (изследване на комунистическата епоха)".
1997. Пол Рикьор - "Философията пред предизвикателствата на промените".
1998. Макс Вебер - "Рационалност и легитимност в един променящ се свят".
1999. Юрген Хабермас - "Между фактите и нормите - основи и функциониране на демокрацията в комплексните общества".
2000. Жак Рьовел, Франсоа Артог и Йорн Рюзен - "Историята пред предизвикателствата на промените и паметта".
2001. Жак Дерида - "Чудовищният дискурс: Балканите и Европа - деконструкции на политиката".
2002. Райхарт Козелек - "Историческото време и режими на темпоралността".