Публикации, свързани с форума
Софийски диалози, издавани от
Дом за науките за човека и обществото

Колекция Актове:

- "Франсоа Фюре и превъплъщенията на социалната утопия". С., 1997, научно ръководство и съставителство проф. д-р Ивайло Знеполски и проф. д-р Хайнц Висман;
- "Пол Рикьор. Философията пред предизвикателствата на промените". С., 1998, научно ръководство и съставителство проф. д-р Ивайло Знеполски и проф. д-р Хайнц Висман;
- "Max Weber: relecture a l' Ouest, relecture a l' Est". С., 1999, научно ръководство и съставителство проф. д-р Ивайло Знеполски;
- "Около Хабермас. Нормативността в модерните общества и идеята за справедливостта", С., 2000, научно ръководство и съставителство проф. д-р Ивайло Знеполски и проф. д-р Хайнц Висман;
- "История, памет, разказ". С., 2001, научно ръководство и съставителство проф. д-р Ивайло Знеполски;
- "Чудовищният дискурс: Балканите и Европа - деконструкции на политиката". С., 2002, научно ръководство и съставителство проф. д-р Ивайло Знеполски.

Колекция Софийски диалози:

- "Пол Рикьор - Диалози в София". С., 1998;
- "Юрген Хабермас и Пол Рикьор - Диалог един срещу друг". С., 2000;
- "Гласът на Дерида". С., 2002.

Други издания

- Юрген Хабермас - "Морал, право и демокрация". С., 1999;
- Райнхарт Козелек - "Пластовете на времето". С., 2002.