Тематичен фокус на конференцията

Тематична структура:

Въведение
I. Историческото време и дискурси за историческото време
II. Темпорализиране на историческия опит
III. Темпоралност и историческо познание
IV. Исторически понятия и национален опит
Заключение

Доклади по тематичните кръгове:

Въведение:
Райнхарт Козелек (Билефелд) - "Повтарящи се структури в историята"
I. Тематичен кръг:
Франсоа Артог (Париж) - "Опити за времето и исторически почерци".
Хайнц-Дитер Китщайнер (Франкфурт на Одер) - "Стълбица на модерността. (Относно стабилизираната, еволюиралата и героичната модерност)".
Димитри Гинев (София) - "Наративна темпоралност - семиотика на историческия опит, историчност".
Ивайло Знеполски (София) - "Сблъсъкът на времената в страни със закъсняло развитие и идеята за прогреса".

II. Тематичен кръг:
Христо Тодоров (София) - "Кой, кога и как преработва историята?".
Жорж Превелакис (Атина) - "Допълващи се и противоречащи си темпоралности в гръцката идентичност".
Румен Даскалов (София/Будапеща) - "Локално време, глобално време -проблеми на периодизацията на историята на Балканите".
Албан Бенса (Париж) - "Въпросите за времето в процеса на патримониализация".

III. Тематичен кръг:
Александър Ескудие (Париж/Берлин) - "Историческата темпоралност като обект на размисъл в модерната историческа епистемология".
Хайнц Висман (Париж/Хайделберг) - "Антропология и история. Един квази-трансцендентален подход към историческото познание".
Морис Емар (Париж) - "Конструиране на темпоралността в социалните науки".
Жан-Марк Тета (Лозана) - "Може ли историята да си изгради генеалогия?".
Георги Каприев (София) - "Генезисът на позитивната идея за прогрес в западноевропейската култура".
Петер Апор (Будапеща) - "Ъндърграундът: средство на темпорализацията".

IV. Тематичен кръг:
Хелге Йордхайм (Осло) - "'Едновременността на неедновременното' като конвергентна точка между темпоралността и езиковостта".
Виктор Нойман (Тимишоара) - "'Нация': сравнителна перспектива при Фернан Бродел и Райнхарт Козелек".
Александър Кьосев (София) - "Вечната съвременност. Опит да се включи феноменът 'класическо' в Козелековата теория на темпоралните пластове".
Йордан Ефтимов (София) - "Понятието за свръхчовека и неговите български употреби".
Заключение:
Райнхарт Козелек (Билефелд) - Заключителен коментар