Случаят Козелек

Форум Софийски диалози

Тематичен фокус на конференцията

Историята на една
конференция за историята
,
Маргарита Дишкова

Опит за понятиен речник
по Козелек

Райнхарт Козелек -
биография

Историкът, историята,
съвременното общество
,
Георги Казаков

Публикации, свързани
с форума