Ирина Генова:
Опитах да си припомня изложби от изминалата година без допълнителни опори за паметта. В едни случаи изникват изложби, "нараснали" в обговарянето им (дискусии, полемики, скандали), в други - поради мои лични художествени интереси и пристрастия, в трети - с въздействието на отделни работи.
Разнолико художествено събитие, обединило множество изложби (самостоятелни и кураторски, с български и чуждестранни участници, на съвременно и класическо изкуство, на търговски галерии и Националната художествена галерия), а също и музикални изяви, бе III фестивал "Август в изкуството" във Варна с главен куратор Румен Серафимов. В моя опит това събитие бих поставила на първо място.
Изложбата "SHESHOW" в АТА Център с куратор Берал Медра през март оценявам и като проект, и като представяне (с интервюто в "Култура"), и като въздействие на отделни творби. За мен тя беше важна и поради съдържателния художествен обмен на Балканите на друго, не държавно равнище.
Представянето на "Думи и графити" (неколкократно, в различна среда - аз ги видях на "Аполония") - 31 тристишия от Борис Христов, усилващи се взаимно с офорти от Милко Божков, ми достави удоволствия и възторзи в интереса към книгата като безтелесност и тяло.
От изложбите на автори, класически за изкуството у нас, в паметта ми се открояват тези на Васил Бараков на "Шипка" 6 през март (заради качествата на работите, не и на самата експозиция) и на Лика Янко в НХГ през май. Сред самостоятелните изложби на централни днес фигури в живописта отличавам изложбата на Андрей Даниел "Неща, места и хора" в галерия "Райко Алексиев" през септември.
В изложбата в памет на Марин Върбанов на "Шипка" 6 през ноември се връщах, за да гледам отново работите на Марин Върбанов и Сун Хуай Куей.