Вече 10 години различни изкуствоведи споделят пред "Култура" мнението си за художествените събития през годината. Започнала като класация на галериите, с времето анкетата дава приоритет на изложбите. През последните години се забелязва тенденция към пространно осмисляне и оценяване на събитията, но се избягва точното им класиране, което прави резултатите твърде относителни. Може би критериите за оценяване са станали по-неясни, или просто искуствоведите избягват категоричните мнения...

Приблизителната класация този път е следната:

1. М.А.Р: Частен случай. 02 (СГХГ); Двойна връзка ("Ирида", ХХL, АТА)

2. Анна Хен-Йосифова (СГХГ); Август в изкуството (Варна); Андрей Даниел ("Райко Алексиев")

3. Сава Шуманович (НГЧИ)

4. Мариела Гемишева (СГХГ); Чавдар Петров ("Арт 36"); Анри Картие-Бресон (СГХГ); SHESHOW (АТА)