Светла Петкова:
2002 традиционно бе изпълнена с множество изяви, но трудно бих отграничила някоя от тях като събитие на годината.
При самостоятелните изложби на едно от челните места поставям Андрей Даниел с "Неща, места и хора" ("Райко Алексиев"). Евгения Христова представи в началото на годината две интересни фотографски експозиции в АТА Център и Френския културен институт. Силно бе и представянето на Чавдар Петров в "Арт 36".
Поредица изложби представи много наши "класици": Лика Янко (НХГ), Янаки Манасиев ("Райко Алексиев"), Владимир Димитров-Майстора ("Шипка" 6)... Сред всички тях се открои изложбата "Една от първите... Анна-Хен Йосифова" в СГХГ.
Сред гостуващите изложби ме впечатли представянето на Сава Шуманович в НГЧИ и фотографията на Анри Картие-Бресон в СГХГ.
В отделна група се обединяват изложби, включващи произведения на новите медии като "М.А.Р: частен случай 02" (СГХГ), "Двойна връзка" в АТА, Ирида и ХХL и др. Сред тях изпъкна "Vision01", представила работи на френски и български модни фотографи и видеа на автори от Интерспейс.
Като забележителен факт бих определила появата на двете библиофилски издания с поезия на Борис Христов и илюстрации от Милко Божков ("Думи и графити") и Захари Каменов ("Думи, глина и графити"), издадени с подкрепата на самоковската галерия "Масларски".
Не искам да пропусна и тазгодишното издание на варненския фестивал "Август в изкуството". Въпреки някои безинтересни експозиции, имаше и такива, които определено заслужават внимание.
"Големите" изложби на 2002, най-силно запечатани в съзнанието, за съжаление бяха големи най-вече като мащаб на замисъла и броя на включените в тях произведения, но не и като реализация. Експозиции като "80-те години. Десетилетие в депата", "Българска живопис след 1989" и "Живопис и скулптура от втората половина на ХХ век" струпаха на едно място купища работи и с това поставиха множество въпроси, точни отговори на които все още не са намерени. В този смисъл не бих пропуснала "White, Male & Straight" - отново изложба с грандиозен замисъл, който за съжаление далеч надхвърли реализацията й. В програмата й бе отделено време и за дискусия, която така и не придоби пълноценен характер.