Нов читалищен център
В Американския културен център официално бе представен порталният сайт на читалищата - www.chitalishte.bg., с който те влизат в мрежата на Интернет. Сайтът е реализиран чрез проекта "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата", подпомогнат от Министерството на културата, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и с помощта на Програма "Матра" на правителството на Кралство Холандия и Американската агенция за международно развитие (ААМР).
В проекта бе заложена и реализирана през 2002 г. и идеята да бъдат открити 25 Интернет центъра в страната.
Предимство имаха по-малките селища в отдалечени и откъснати от информационните потоци общини. Сега, в порталния сайт, открит на 16 декември 2002 г., е представена информация за близо 300 читалища, която "тече" в световната мрежа. Създателите на тази модерна придобивка са записали, че "основната цел на порталния сайт на читалищата е подкрепа за развитието на читалищната мрежа чрез обмен на информация, материали и човешки ресурси и изграждане на партньорство."
В страниците на сайта е представена разнообразна информация за читалищата и тяхната дейност по различни направления: информация за предстоящи събития, свързани с читалищата, новини за изяви с участието на читалищни екипи, резултати от работата на читалищата по техни проекти, законови и подзаконови актове, свързани със статута и дейността на читалищата и на гражданския сектор, информации за обучителни програми, информации и връзки към български и международни организации - потенциални донори и партньори на читалищата, информация за търсене, предлагане и обмен на читалищни ресурси, продукти и услуги. В раздел "Библиотека" се публикуват издания на читалища и текстове, свързани с тяхната дейност. С многоплановата си дейност, сайтът фактически се превръща в център, свързващ цялата читалищна мрежа в страната.
Проектът "Читалища" финансово ще подкрепя изграждането и развитието на портала през първите две години, след което се очаква сайтът да е "пораснал" достатъчно и да продължи сам да се грижи за себе си.
Проектът предвижда и възможността в сайта да бъдат включени данни за всички читалища, които биха го пожелали.

Любен Русков