До главния редактор на в. Култура
г-жа Копринка Червенкова

Уважаема г-жо Червенкова,

Изразявам своето недоумение от публикуването на статията на проф. Евгений Дайнов "Към една теология на достойнството".
Това, че проф. Дайнов има свое мнение по даден въпрос, не е причина "Култура" да се ангажира с неговите неуспешни опити по (анти)богословие. Интересно е как екипът на "Култура" може да съвместява статии като тези на Георги Тодоров и тази на проф. Дайнов.
Това прилича на криворазбрана идея за плурализъм.
Аз разбирам желанието на "Култура" да бъде форум на много и различни мнения, но тогава каква е разликата между "Култура" и жълтите вестници, които биха публикували каквото и да е?
Допускането на такива статии не е в духа и стила на "Култура". То е опасно за България в момент, в който всеки българин, повече от всякога, има нужда от духовно пречистване чрез нашата православна християнска вяра.

Стоян Танев
Отава, Канада.


Уважаеми господин Танев,

Отнасям се с уважение към мнението ви за статията на проф. Дайнов, въпреки че не споделям вашето тълкувание. Според мен тя е всичко друго - провокация, любовно обяснение, демонстрация на пределен рационализъм - но не и (анти)богословие, в каквото я подозирате вие. Впрочем, с удоволствие бихме публикували ваши по-обстойни разсъждения за нея.

К. Ч.