Факел като махало
5-6 книжка от 22-та годишнина на сп. "Факел" представя романа "Змия в огледалото" от Анатолий Корольов, както и разговор с писателя под наслов "Свободата разполага с човека".
В дял "Европа и светът" литературният двумесечник публикува фрагменти от романа на Патрик Оурдженик "Еuropeana", чиято амбиция е да бъде кратка смешна история на двайсети век, "Дълг и наслада" - отпечатаните неотдавна във Франция разговори на Катрин Портвен от "Телерама" с Цветан Тодоров, придружени с послепис на Стоян Атанасов, философското есе на Айзая Бърлин "Европейското единство и неговите превратности", "Сила и слабост" от Робърт Каган, "Противоречията на антиамериканизма" от Жан-Франсоа Ревел, "Идеологическата глобализация" от Александър Зиновиев, както и разговор с него под заглавието "Европейците не могат без САЩ", есето "Какво вижда луната" от Йосиф Бродски, "Минало и настояще на европейския расизъм" от Имануил Уолърстейн, "Между 'Евразия' и 'Eвроафрика'" от Вадим Цибурски, "Европа от залеза до зората" от Егор Холмогоров, "От Кюстин до наши дни (Към въпроса за сравнителната народопсихология)" и разказа "Френско грозде" от Вячеслав Пиецух. В дял "Новият световен безпорядък" "Факел" публикува "Мир по формулата 'победа - победа'" от Хож-Ахмед Нухаев и три интервюта: "Опасно е да се гаси пожар с подпалвачите" с Талгат Талджудин, "Глупостта винаги е страдала от мания за величие" с Руслан Хасбулатов и "Войната в Чечения е абсурдна".
В дял "Театърът на терора" списанието публикува "Норд-ост откъм юг" от Василий Аксьонов, "Правата на човека не са вътрешна работа" от Владимир Войнович, "Кървав развод" от Виктор Ерофеев, "На фона на трагедията" от Евгений Попов, "Бездните на нашето време" от Дмитрий Пригов, "Надминахме и другаря Сталин" от Мария Розанова, "Обществото като жертва" от Борис Дубин, разговора с Иля Лисак под заглавието "В нашия оркестър всеки трети загина", "Октомврийската трагедия" от Александър Дугин, "Кремълската следа" от Дмитрий Юриев, "Последният 'подвиг' на цар Путин" от Хуан Гойтисоло, разговора с Борис Березовски "Въпросът за властта се решава от елитите", "Лубянската престъпна групировка" от Александър Литвиненко, "Защо Америка няма външно разузнаване" от Виктор Суворов.
* * *
Отново и отново "Факел" излъчва интелектуална мощ и етически блясък: и подробният преразказ на съдържанието само подсилва това отдавнашно убеждение. Длъжни сме обаче да отбележим сигурното рамо на Национален дарителски фонд "13 века България", с чието спомоществователство излиза списанието. Длъжни сме да отбележим и стабилния преводачески екип на "Факел" (особено що се отнася до преводачите от руски): Здравка Петрова, Йорданка Трифонова, Тодорина Атанасова, Анна Сливкова, Александра Велева, Росица Ташева, Димитър Кирков, Иван Тотоманов, Жела Георгиева, Мария Лазарова, Любов Кронева, Росица Цветанова, Красимир Петров, Христо Станчев.
* * *
Руската мисъл взе да става важна не само за префърцунените среди на хората, вземащи някакви отговорни решения: за академичната младеж, до която поне аз имам достъп, интересът към интелектуалните полета на външната и вътрешната Русия не е само въпрос на шик, но и на дълбоко, идеологически необременено любопитство, и - буквално - на предприемчивост. Българските студенти преди всички минаха отвъд Пелевин и Акунин.
На 13-ата година махалото се завръща...

Марин Бодаков