Изложба Aрт-Керамика
На 24 януари на "Шипка" 6 се откри изложбата "Aрт-Керамика". Тя представя произведенията на участниците в Х юбилеен керамичен пленер, състоял се през лятото на 2002 в Троян. Организатори на пленера са Средното художествено училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев" в Троян и катедра "Керамика и стъкло" на Художествената академия. Произведенията са на 23 автори от 9 страни и представят различни творчески подходи към работата с глина. Съвременното развитие на керамиката предполага използването на много техники и участниците в пленера умело демонстрират тяхното владеене. Класическите форми стават съпоставими с абстрактните в контекста на произведенията от пленера, защото всичко е обединено от идеята за хармония, равновесие и духовно послание, изначално заложени в глината. Всеки автор открива различни пътища за интегриране в това художествено пространство, обединено от материала и съвместното творчество. Всяка поредна година авторите отнасят от Троян силен емоционален заряд, който им дава възможност да създават нови произведения и да откриват нови начини за реализация на идеите си. Регламентът на пленера позволява в него да участват не само керамици. Така през годините много творци от други жанрове приемат предизвикателството на глината, докосват се до нейното магнетично привличане и завинаги остават пленени от пластичните й възможности.
Международният характер на пленера е предпоставка за широк културен обмен. Повечето участници традиционно са от Югоизточна Европа. А активното присъствие на представители от съседните страни прави изложбата огледало на съвременните тенденции в балканската керамика. Един от участниците - Димитру Козма от Румъния (скулптор) - сподели при откриването на изложбата, че възможността да участва в този пленер му е позволила да се запознае с нов за него материал - троянската глина, която е много по-различна от румънската. Това, наред с творческата атмосфера, създадена по време на пленера, разбирателството и възможността за обмяна на идеи с другите автори, му е помогнало да претвори художествените си замисли.
Десет годишната равносметка на пленера "Арт-Керамика" включва повече от 20 изложби в София и страната и многобройни самостоятелни изложби на участниците. Достойнство на Троянския пленер е създадената през годините колекция от работи на участниците, която вече се е превърнала в импровизиран музей на съвременната керамика. Творбите от поредната изложба ще заемат своето място в тази колекция и са залог за бъдещото й обогатяване. Остава надеждата и през следващото десетилетие в полите на Троянския балкан традиционното преклонение пред възможностите на глината да събира все повече съмишленици.

Ралица Гелева-Цветкова