Златна муза' 2002
На 20 януари т.г. в Руския културно-информационен център д-р Людмил Димитров, автор и обичан приятел на "Култура", получи наградата "Златна муза". Преподавателят по руска класическа литература в СУ "Св. Климент Охридски" заслужи признанието с монографията си "'Четвероевангелие' от Пушкин. Опит за изучение на драматургичния цикъл 'Малки трагедии'"(1999), както и с прекрасния български превод на самите "Малки трагедии" (1996).
Прочее, нашият Людмил куриозно е носител на 1 1/7 "Златна муза", защото наградата, присъждана като стимул в духовните връзки между България и Русия, тази година беше връчена и на университетския учебник "Руската литература XIX-XX век" в лицето на Ренета Божанкова, Мирослав Дачев, Румяна Евтимова, Румяна Корсемова, Христо Манолакев, Николай Нейчев и самия Людмил Димитров.
Деветата Голяма награда "Златна муза" тази година беше дадена на несравнимия Мариус Куркински за режисурата на Чеховите "Малки комедии" в Пловдив. Журито в състав Александрина Милчева, проф. Атанас Куртев, проф. Светлин Русев, проф. Лидия Ошавкова, Недялко Йорданов, Ставри Калинов, проф. Петър Петров, Нели Волкова и представител на рускaта дипломация у нас, възнагради със "Златна муза" българо-руските културни приноси и на Ицко Финци, Пламен Джуров и "Софийски солисти", Йовчо Крушев, Хикмет Мехмедов, Петър Велчев. Дипломи за своето дело получиха Мария Сапунджиева, доц. Милко Аспарухов от музея "Плевенска панорама", Виолета Сотирова, Музикална къща "Гега Ню" и др. Празненството в РКИЦ беше мило, хаотично и простодушно, между малки трагедии и малки комедии...
Към поздравленията "Култура" прибавя увереността си, че въпросната "Золотая муза" ще бъде най-миниатюрната в списъка признания, които нашият приятел Людмил Димитров тепърва ще приема.
И му пожелава много Болдински есени!

К