II сбирка, II семестър
На 23 януари т.г. в Центъра за академични изследвания се проведе второто "занятие" на поетическия семинар, ръководен през този семестър от Екатерина Йосифова (на първото стихотворения чете демоничната умница Кристин Димитрова, избрала за спарингпартньор Ида Даниел и нейната нова книга "Бавните неща").
Бохемът-библиофил Петър Чухов бе централната фигура на рецитала, проведен в зрачните талази на Майлс Дейвис. Поетът чете и декламира наизуст творби от различни години, включително и от издадената през декември от "Жанет-45" чудесна книга "Малки дни": смях, игра и меланхолия, находчива меланхолия, самоязвителна меланхолия... Начетена меланхолия. (Нямам обаче представа какви благородни мотиви са водили Петър Чухов да избере за свой подгласник в рецитала Марио Николов, поет от в. "Дневник", но наивните бутафории на колегата, макар и произнесени с апломб, се придвижваха пълзешком след изваяните с ненатрапчива лекота стихотворения на Чухов.)
"Занятието" предизвика алегорическия коментар на Александър Кьосев, който си припомни марбургския рецитал на Майлс Дейвис и своето усещане, че зад изсвирената прекрасно от по-младите музиканти музика мъдрият джазмен вижда просто математически структури. И се намесва само за да ги поправи...
Прочее, никога на почти криптирания поетически семинар не са се събирали толкова много красиви жени...

М.Б.