През есента на миналата година галерия Аросита се превърна в специализирано място за излагане на стъкло. Интериорното оформление и осветлението са професионално съобразени с характерните особености на стъклото. В галерията е аранжирана специално подбрана колекция от артефакти, която периодично се обновява. Представят се разнообразни стъклопластики, обекти, декоративни форми, сувенири от стъкло...
Някои от представените уникати запазват равновесие на границата на приложното изкуство и скулптурните обекти. Други експонати преминават в сферата на изящното изкуство, като се различават единствено по това, че са направени от стъклен материал, вместо традиционните материали. Тези стъклени обекти и пластики се създават и развиват в контекста на модерното изкуство.
В световен мащаб художественото стъкло е възприето като специфична област, която стои на границата между изящното и приложното изкуство. Именно феноменалната същност на стъкления материал затруднява до голяма степен изследването, определянето или дефинирането на тази граница.
Галеристката Катя Гецова е взела благородното решение да бъдат представяни и работи на най-младите творци - абсолвенти от специалност "Стъкло и порцелан" в Националната художествена академия, които се ориентират към художествена изява със стъклен материал.
С цялостната си концепция галерия Аросита по нищо не отстъпва на подобни галерии по света. Остава надеждата тя да се превърне в истинско културно средище и по този начин да даде възможност на българските художници, изявяващи се в сферата на художественото стъкло, да дадат своя скромен принос за по-бързото ни приобщаване към Европейската общност и нейните ценности.

проф. д-р Райко Райков