Списание "Християнство и култура" навърши една година. В четвъртия му брой издателите напомнят своите амбиции: да създадат "нова словесна територия, в която размисли и духовни тревоги - с различен облик, но породени от общ и единен духовен патос - да намерят една възможна пресечна точка"; да дадат "принос за пробуждане и развитие на ефективен диалог пред лицето на въпроса за християнството и неговото измерение в политиката, светската култура, изкуството".
Излезлите досега четири броя са безспорен успех за редакцията. Съвсем не е леко да се мислят публично въпросите на християнската вяра в една България, вече век и половина развивала се независимо от църквата. У нас поривите на интелигенцията са предимно към лаическото; вярата никога не е била на обществен показ, за да й бъдат обсъждани проблемите, през този век и половина тя винаги е оставала сгушена в интимното.
Тъкмо в разпалването на тази интимност, в повеждането й към самообсъждане е голямото предизвикателство пред списанието, неговите автори и издатели не искат да гледат на християнството само като на предания, канони, ритуали и практики, както Църквата - тя ги предлага на вярващите и те, приемайки ги, изграждат собствената си вяра по собствен начин. Издателите, напълно съвременни хора, искат вярата да бъде споделена, обсъдена, искат тя да се намеси в "политиката, светската култура, изкуството".
Езикът на обсъждането на вярата е една от основните теми, които преминават през текстовете - затрудненията тук са съвсем естествени, като се има предвид липсата на традиция и постоянно убягващите от точно определение означаеми, които той трябва да означи (вж. и отзива за първия брой на ХиК - в. "Култура", бр.6, 2002 г.).
Самото поставяне на проблема обаче вече е крачка - първа и важна. "Отварянето" на списанието и за неправославни християнски мислители също ще обогати разговора за езика и християнските ценности. Както и обявеното от редакцията намерение за серия разговори с ключови български интелектуалци, идентифициращи себе си с нерелигиозната екзистенциална позиция (първият такъв разговор е публикуван в бр.4 - с Александър Кьосев).
Извън застъпените в списанието теми на вярата, на проблемите на Българската православна църква, на българското политическо пространство и т.н., важно е да се отбележи и участието в него на едни от най-добрите ни писатели (в бр. 4 - Георги Господинов). И, разбира се, прекрасното оформление.
Диалогът в ХиК между светското и верското е все още колеблив, но дава надежда - ако не се стигне до взаимно разбиране, той поне ще помогне да се укрепят позициите. На светското. И на верското.

Хр. Б.

Списание Християнство и култура,
бр. 4 /2002

Издава фондация Българска наука и изкуство
Цена 3 лв