В чест на проф. Знеполски
"Ars inveniendi" е заглавието на представителен том изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски, съставен от Жана Дамянова и публикуван от Университетското издателство "Св. Климент Охридски". Изданието съдържа 6 дяла - "В полето на знаците", "В републиката на философите", "Предизвикателствата на политическото", "Културологични студии", "Медийни дискурси" и "Назад във времето" - и представя специално адресирани към творческите полета на Ивайло Знеполски статии и студии на, забележете, Умберто Еко, Роланд Познер, Стоян Атанасов, Жана Дамянова, Хайнц Висман, Люк Болтански и Ев Шиапело, Димитри Гинев, Богдан Богданов, Христо Тодоров, Владимир Градев, Юлия Кръстева, Цветан Тодоров, Георги Фотев, Румен Даскалов, Иван Еленков, Райна Гаврилова, Даниела Колева, Александър Кьосев, Сирил Лемийо, Георги Лозанов, както и разговора на Искра Димитрова с проф. Знеполски под наслов "Ние сме плод и жертва на собствената ни култура, на противоречията в нашата култура, на невъзможността да се оправим в културните ни противоречия". Изданието включва и представителна библиография от и за Ивайло Знеполски.
В своите съставителски бележки Жана Дамянова отбелязва: "Заглавието на тома 'Ars inveniendi' позволява да бъдат обхванати заедно три различителни черти на изследователската практика на Ивайло Знеполски - неимоверна проницателност, смела изобретателност и неизтощимо любопитство към идващото (invenir) като новост. Другият термин - ars, също би могъл да се разпадне на три снопа, които подсказват някои вътрешно присъщи за многогодишната му дейност нагласи. В дела на познанието е вкоренен принципът на рационалността, от обвързаността с изкуството се извежда естетизирането на теорията, а откъм методическия аспект би застанал аскетичният работохолизъм на проучването. Изборът на латински израз предполага заглавието на сборника, в който са събрани текстове на четири езика, да остане извън превода."
Жана Дамянова заявява, че водещият принцип при подбора на авторите е личният им контакт с българския учен, както и афинитетът с проблематиките, в които той работи. Тя смята, че издаването на Сборник с изследвания в чест на проф. дфн Ивайло Знеполски дава възможност да бъдат споделени личните жестове на академично признание, интелектуално предизвикателство и приятелска привързаност, вплетени в отделните текстове. По думите й, изданието е плах опит за изразяване на дълбока признателност към неизмеримия принос на проф. Знеполски за превръщането на катедрата по история и теория на културата в Софийския университет в приветливо пространство за научен диалог, напълно защитено от поколенчески предубедености.

М.Б.