Изборът на "Култура"


Списание
Християнство и култура
бр. 4 /2002
Издава фондация Българска наука и изкуство
Цена 3 лв