Препоръка от Бродел
Малката беда е, че българската версия на "История на Запада" от Жан Дюше се появява в пейзаж, пренаселен с безгрижни издания по исторически въпроси. Голямата беда е, че историческата ни колегия видимо не изпитва неудобство от тази ситуация: нима докато мигрира в по-модни хуманитаристки полета, ще рецензира писаните/превежданите у нас важни и ненужни исторически съчинения. И защо?
Издателство "ЛИК" рискува с прекрасния разказ на френския изследовател, съзнавайки, че една значима публикация включва не само превод, набор, печат и разпространение, но и означава мисия. А мисията следва да бъде споделена от академичната общност, ако последната не е забравила съвсем просветителската си отговорност...
Слава Богу, дебелата книга съдържа предговор от Фернан Бродел, чийто научен авторитет дава несравнима гаранция за качеството й: "Жан Дюше разтваря широко разказа си, прекъсва го, вмъква по някой свой панорамен поглед било върху социалните йерархии, върху ненадминатите майстори на четката или на перото, било върху идеологията, която той преследва като упорит ловец, било върху насилническата същност на икономиката... При това предложената от него картина никога не представлява неподвижна гледка. Както при пейзажите в киното, които камерата пресъздава, се движат заедно с нея, така и при Жан Дюше водите на дълбоката история никога не са застояли, те текат, блъскат се в бреговете, движат се точно както трябва. Но опитите ми да докажа очевидното са напълно излишни, защото този дебел и увлекателен том е излязъл изпод перото на черноработник, защото в него писателят помага по братски на историка, защото не можете да подхванете прочита на този труд откъдето поискате, без да продължите да го четете до последната му страница."
Книгата дължи не само на Бродел, но и на Марк Блок и Люсиен Февр, и съдържа "Кръстопътят"("Съвременната Галия" и "Задрямалият дух на келтите"), Първа част "Пътят на духа" ("Homo sapiens sapiens и ужасен", "Разумната интерлюдия", "Времето на мрака", "Задухва вятърът на промяната", "Две нови сили: парите и монархията", "Трите съсловия: ред в безредието", "Философският камък" и "Грегорианското пеене на божите чеда"), Втора част "Между небето и земята" ("Сломеният подем", "Съсипаният човек", "Раждане на принца на природата" и "Болестта на младостта, 1560-1660"), Трета част "Пътят на разума" ("Деспотизмът на разума и разумните причини за плутокрацията, 1660-1763", "Идеите на разума и разумът на фактите, 1763-1850" и "Наука без съвест е разруха за душата, 1850-1940") и Четвърта част "Предизвикателствата на Запада, 1945-1995".
...Една изключително красива и спокойна творба - каквато може да роди само уверен в силата си свят...

М.Б.