Теоретикът на киното
Проф. д-р Неделчо Милев на 70

През далечната 1958 г. един млад човек постъпва на работа във вестник "Народна култура" и става завеждащ отдел "Кино". Наскоро е завършил театрознание във ВИТИЗ, но киното е неговата съдба. Това е бъдещият професор, теоретик и основател на висшето кинообразование у нас Неделчо Милев. Но за момента той шлифова майсторството си да прави разбори на конкретни филми. И по-късно в теоретичните му книги блестящите анализи на ключови произведения са сред най-завладяващите места.
През 60-те той вкусва от последния полъх на московската "оттепель" и се формира като теоретик със собствено виждане за процесите в киното. Неговата дисертация е издадена ("Божество с тремя лицами") и се цитира по света и до днес. Още в нея се набелязва стилът на учения Милев - свободно боравене с христоматийните примери от цялата история на киното, оригинални оценки и изненадващи асоциации, полемичен заряд и страстно аргументиране и отстояване на собствената позиция.
Кинотеоретиците в света се броят на пръсти. Мнозина разглеждат киното от гледна точка на социологията, културологията, лингвистиката, семиотиката и т. н. Но малцина са изследователите, които градят теория на киното в собствения смисъл на думата, като се опират при нужда на тези и други науки. Проф. Неделчо Милев е в тази елитна група. Нещо повече - единствено той в България има своя собствена оригинална теория на киното. От двайсетина години проф. Милев работи върху обща теория на киното в пет тематично обособени тома. Досега е написал три от тях. В дните на неговия 70-годишен юбилей от сърце му пожелавам да продължи все така енергично плодотворната си работа и да завърши този впечатляващ труд.

Александър Янакиев

Бел. ред. "Култура" най-сърдечно поздравявя своя уважаван автор Неделчо Милев с пожелание за здраве и неизтощимост!