Сорос център за културни политики и АБРРО стартират Проект за реализиране и разпространение на аудио произведение, ангажиращо творческия ресурс на журналистиката, документалистиката и драматургията, с конкурс за сценарий и организиране на творчески екипи.

Информация на адрес:
Сорос център за културни политики
София 1000
ул. "Славянска" 35, ет.2
e-mail: lstefanova@soroscentercp.bg