Институт Отворено общество - Будапеща и Сорос център за културни политики обявяват конкурси по модулите на Мрежова програма Изкуство и култура както следва:

- модул "Поглед навътре" (LOOKING INSIDE PROGRAM COMPONENT),
краен срок за кандидатстване - 10 март 2003 година;

- модул "Институционално изграждане" (CAPACITY BUILDING PROGRAM),
краен срок за кандидатстване - 25 март 2003 година;

- модул "Международен обмен" (MOBILITY FUND FOR CENTRAL ASIA, CAUCASUS AND MONGOLIA), краен срок за кандидатстване - 10 март 2003 година.

За повече информация:
Станислав Станев, тел.: (02) 980 02 44
или на интернет страница: www.soroscentercp.bg