Написано от Константин Илиев

Появяването на книга за български музикант е винаги вълнуващо събитие - особено когато се отнася за един от най-големите творци на нашата съвременност - Лазар Николов. Авторът на книгата, посветена на неговия живот и творчество, е друг голям български музикант - Константин Илиев - пръв приятел и съмишленик, преминал целия си път рамо до рамо с него през всички препятствия и перипетии за утвърждаване на една нова техника и естетика в българската професионална музика.
Веднага трябва да отбележа, че това е безпрецедентен случай в българската музикална литература (а може би и в световната) - един голям композитор да напише с любов и уважение толкова мащабна монография за друг голям композитор.
Неведнъж сме имали възможност да се възхищаваме на словото на композитора и диригента Константин Илиев в негови изказвания и писания по различни поводи. Но този път, струва ми се, че вдъхновеното му перо е създало художествено произведение, равностойно по дълбочина, емоционален заряд и завършеност на някои от най-хубавите му симфонични творби. Монографията впечатлява преди всичко със своята всеобхватност.
Започвайки от детството и юношеството на Лазар Николов и неговите първи изяви като пианист и композитор, авторът проследява стъпка по стъпка всички етапи на творческата му еволюция. С присъщата си ерудиция и цветист, гъвкав език на голям разказвач той описва подробно условията, обстоятелствата, събитията и, което е най-важно, настроенията и състоянията, при които се раждат много от произведенията на Лазар Николов. В тази атмосфера, изпъстрена с изказвания на самия Лазар Николов, които са най-интересната информация за всеки момент от сложния и противоречив процес на неговото творческо развитие, като че ли отново се разиграват всички важни и съдбоносни събития в неговия живот. На фона на това многообразие от преживявания, сред които особено ярко се откроява първата среща на Лазар Николов с Димитър Ненов - станал по-късно негов учител и духовен баща, Константин Илиев неусетно ни поднася високопрофесионални и проникновени анализи на много от неговите възлови произведения, които бележат всеки нов етап в духовното израстване и професионално усъвършенстване на композитора. Всъщност за това усъвършенстване при Лазар Николов трудно може да се говори, защото още от първите си опуси - Сюита за симфоничен оркестър, Концерт за пиано - 1 и Концерт за струнен оркестър той демонстрира блестяща композиционна техника, ясна и логична мисъл, завидно майсторство и пределна прецизност във всички компоненти, което остава характерна черта за цялостното му огромно творчество. Лазар Николов е известен с изключителната си воля, последователност и безкомпромисност в изграждане на собствен и уникален стил, със способността си да прониква в дълбините на човешката душевност и психика, с високо благородните и хуманни идеи, залегнали в музиката му. Всичко това е разкрито с голям замах и проницателност от Константин Илиев във всяка страница и ред на неговата забележителна монография.
Сигурно е било голямо щастие и радост за Константин Илиев да пише тази книга (завършена през 1982 година - б.р.). Щастие е за Лазар Николов и за всички почитатели на неговата музика, че Константин Илиев се зае с тази нелека задача. Само може да се съжалява, че Константин Илиев не доживя да чуе новите творби на Лазар Николов от последните години. Сигурен съм, че ако беше жив, щеше да изненада приятеля си с ново, обогатено издание на монографията. Но нека да оставим тази задача на бъдните поколения...

Проф. Васил Казанджиев

Константин Илиев.
Лазар Николов
.
Редактор д-р Юлиан Куюмджиев.
Издателство АКТ Мюзик.
Пловдив, 2002.