Изборът на "Култура"


Ервин Панофски
Готическата архитектура и схоластиката

Предговор, послеслов и приложения Тодор Тодоров
Превод от английски Димана Илиева

Издателска група АГАТА-А
Цена 11 лева