В памет на

Волфганг Казак

На 10 януари 2003 почина известният немски литературовед и славист проф. д-р Волфганг Казак. Той е роден на 20 януари 1927 в Потсдам в семейството на немския писател-хуманист Херман Казак. От 1969 до пенсионирането си през 1992 е професор и директор на Славистичния институт в Кьолнския университет.
Научното наследство на проф. Казак включва 20 книги и над 1000 други публикации. Неговата голяма страст е руската литература. Изследва отделни руски писатели (докторска дисертация върху Н.В.Гогол, хабилитационна работа върху К.Паустовски и т.н.), произведения и литературни явления от ХIХ и ХХ в., стремейки се към мащабен обхват на процесите в руската литература от това време. Главната му идея обаче е да представи разкъсаната руска литература от ХХ в. в нейното единство - създадена както от писателите, работещи и признати в СССР, така и от писателите в емиграция. Тази идея той реализира в основния труд на своя живот "Енциклопедия на руската литература през ХХ в." (1976), издаден на няколко езика, включително и на български (Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 1996).
Проф. Казак притежаваше изключителна енергия, работеше до последните си дни и остави след себе си дълбока диря като учен, преподавател, издател, писател, активен преводач и популяризатор на руската литература. В създадената от него през 1973 научна поредица "Arbeiten und Texte zur Slavistik", от която до 1994 г. излизат 58 тома, са публикувани много забранени в СССР литературни текстове.
Проф. Казак поддържаше активни контакти с редица български учени. Чел е лекции у нас. Приемал е български колеги на специализация. Той е от инициаторите и реализаторите на успешно развиващото се вече почти 20 г. сътрудничество между Кьолнския и Софийския университет.
Проф. Казак беше отличен професионалист и нестандартна личност - пламенна, ангажирана и силно мотивирана да служи на истината без всякаква цензура.
Поклон пред светлата му памет!


Проф. Румяна Павлова
Доц. Цветана Ралева