Анна Хен в книга

Новата монография за Анна Хен-Йосифова от проф. Вера Динова-Русева е книга, която трябва да бъде отбелязана. На книжните щандове тя привлича погледа с красивата си корица - романтична и сецесионна по стил (художник Дойчин Русев). Композирана от няколко елемента - разкошен живописван букет, романтична ателийна снимка на художничката като млада, сецесионна заглавна буква (първата от името й) - корицата носи едновременно информация и удоволствие, предизвиква желание да отворим книгата.
Наред с четирите групи албумно оформени цветни репродукции, в разглеждане увличат погледа многобройните архивни фотографии и факсимилета на писма, дипломи, каталози, покани, статии, на български и немски език. Богатата и добре организирана визуалност на книгата я прави съвременна като общ замисъл.
Вера Динова-Русева е работила дълго над тази монография. Богатият архив на художничката, щедро предоставен от нейната внучка Емилия Стайчева, е отвел авторката към мрежа от художествени контакти и приятелства на Анна Хен-Йосифова, към други архиви в Германия и в България. Вера Динова представя художничката в широк контекст на епохата, като проследява хронологически формирането и участието й в културния живот, преплетени с лични събития. Разказът надхвърля образа на Анна Хен-Йосифова и преминава в повествование за изкуството в България от първите десетилетия на ХХ век.
Анна Хен (1872-1931) е родена в Брауншвайг, Германия - тук ще спомена приноса на Вера Динова в уточняване мястото на раждане, погрешно посочвано във всички изследвания на български език досега. Художествено образование тя получава в Градското професионално и индустриално училище в Брауншвайг и в Холандия - Фоорбюрх, близо до Хага. Тези топоси на художественото й формиране определят двете важни области на нейната изява - проектиране на мебели и други предмети за дома в сецесионен стил и живописни композиции с цветя.
В България Анна Хен идва през 1899 като съпруга на Петър Йосифов - завършил Политехниката в Брауншвайг.
Успехът, включително и търговски, на нейните картини и предмети на приложното изкуство, преподавателската й работа - подготвя ученички в собственото й ателие (дава уроци и на принцесите Евдокия и Надежда), срещите на художници, архитекти, писатели в дома на семейство Йосифови, активната й обществена дейност, отличават Анна Хен-Йосифова сред художничките не само в българския, но и в европейския контекст от началото на ХХ век.
Повествованието на Вера Динова е проникнато от изследователско въодушевление. В разказа за многобройни контакти, участия в изложби, активност в сдружението "Съвременно изкуство", са "вградени" подробни описания на декорирани предмети, мебели, картини, които хармонират стилово с художествената изява на Анна Хен-Йосифова. Един пример - възторгът от композиции с рози, в стилово наслагване на романтизъм, импресионизъм и символизъм, намира израз в умерената патетика на изказа "Тя сякаш търси и превъплъщава живописно тяхната душа..." (В.Д.-Р., с. 134). Героят/героинята на книгата е намерил(а) щастливо своя(та) автор(ка).
Днешните читател(к)и на книгата за Анна Хен-Йосифова сме облагодетелствани да я получим наскоро след успешното представяне на нейна изложба в СГХГ. В същите зали се състоя и промоцията на книгата на 29 януари тази година. Но онези, които ще я разглеждат и четат по-късно или другаде могат да разчитат на пълноценната визуална и документална информативност на монографията.
Проблематизирането на взаимно проникване между култури, усвояване на друг художествен опит, при това в изявата на художничка от края на XIX и първите десетилетия на XX век, придава съвременно измерение на новото изследване на проф. Вера Динова-Русева.

Ирина Генова

Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд "Култура" при Министерството на културата и със съдействието на посолството на Федерална република Германия.

Вера Динова-Русева.
Анна Хен-Йосифова (1872-1931)
.
Издателство ПИК,
Велико Търново, 2002.
(цена 15 лв)