Изборът на "Култура"


Тома от Аквино
Сума на теологията

Книга I, въпрос 1-12
Превод Цочо Бояджиев

Издателство Изток-Запад
Цена 7 лева