Големият български художник

Преслав Кършовски

напусна този свят на 25 февруари на 98-годишна възраст. Роден е на 7 април 1905 г. в София. Завършва живопис в Художествената академия през 1928 г. при проф. Цено Тодоров. От 1929 до 1934 във Варшава специализира живопис, изящна и приложна графика и сценография. Членувал е в Дружеството на новите художници и Дружеството на независимите художници. От 1950 до 1957 е директор на Националната художествена галерия. Носител е на многобройни български и международни отличия.
Многобройните му произведения в областта на живописта, графиката и сценографията завинаги ще останат част от нетленния албум, събрал най-доброто от българското изобразително изкуство.


К